Planet Earth II - Hành Tinh Trái Đất II (2016)

1 Seasons - 6 Tập

img0
2016 ENDED 60 min 1394

Planet Earth II là một bộ phim tài liệu thiên nhiên năm 2016 của Anh do BBC sản xuất như một phần tiếp theo của Planet Earth, được phát sóng năm 2006. Bộ này được Sir David Attenborough trình bày và thuật lại với nhạc chủ đề chính do Hans Zimmer sáng tác

Genre: Phim Gia Đình, Phim Tài Liệu

Cast: David Attenborough

Báo lỗi
Background