Friends - Những Người Bạn Thân (1994)

Ended 10 Mùa - 146 Tập

Friends là bộ phim hài rất nổi tiếng ở Mỹ gồm 10 seasons được dùng trong hầu hết các trung tâm dạy tiếng anh ở nước Mỹ như là một công cụ trong việc nâng cao về việc luyện nghe, nói, phản xạ trong việc học Tiếng Anh dành cho sinh viên nước ngoài. Một điều quan trọng chính là bộ phim đã mang lại cho khán giả các nước khác một cái nhìn cực kì chính xác, chân thật về xã hội Mỹ, về phong cách sống, cách xử sự của người Mỹ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 lượt, trung bình: 4,55 trên 5)
Loading...

22m 1994 3.018 lượt xem

Background
Mùa 1
1 Image Episode 11994
2 Image Episode 21994
3 Image Episode 31994
4 Image Episode 41994
5 Image Episode 51994
6 Image Episode 61994
7 Image Episode 71994
8 Image Episode 81994
9 Image Episode 91994
10 Image Episode 101994
11 Image Episode 111995
12 Image Episode 121995
13 Image Episode 131995
14 Image Episode 141995
15 Image Episode 151995
16 Image Episode 161995
17 Image Episode 171995
18 Image Episode 181995
19 Image Episode 191995
20 Image Episode 201995
21 Image Episode 211995
22 Image Episode 221995
23 Image Episode 231995
24 Image Episode 241995
Mùa 2
1 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12560-episode-1-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 11995
2 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12561-episode-2-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 21995
3 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12562-episode-3-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 31995
4 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12563-episode-4-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 41995
5 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12564-episode-5-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 51995
6 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12565-episode-6-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 61995
7 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12566-episode-7-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 71995
8 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12567-episode-8-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 81995
9 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12568-episode-9-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 91995
10 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12569-episode-10-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 101996
11 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12570-episode-11-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 111996
12 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12571-episode-12-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 121996
13 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12572-episode-13-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 131996
14 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12573-episode-14-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 141996
15 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12574-episode-15-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 151996
16 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12575-episode-16-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 161996
17 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12576-episode-17-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 171996
18 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12577-episode-18-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 181996
19 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12578-episode-19-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 191996
20 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12579-episode-20-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 201996
21 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12580-episode-21-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 211996
22 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12581-episode-22-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 221996
23 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12582-episode-23-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 231996
24 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12583-episode-24-season-2.jpg" alt="Image "> Episode 241996
Mùa 3
1 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12584-episode-1-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 11996
2 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12585-episode-2-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 21996
3 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12586-episode-3-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 31996
4 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12587-episode-4-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 41996
5 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12588-episode-5-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 51996
6 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12589-episode-6-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 61996
7 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12590-episode-7-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 71996
8 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12591-episode-8-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 81996
9 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12592-episode-9-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 91996
10 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12593-episode-10-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 101996
11 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12594-episode-11-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 111997
12 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12595-episode-12-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 121997
13 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12596-episode-13-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 131997
14 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12597-episode-14-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 141997
15 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12598-episode-15-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 151997
16 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12599-episode-16-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 161997
17 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12600-episode-17-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 171997
18 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12601-episode-18-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 181997
19 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12602-episode-19-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 191997
20 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12603-episode-20-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 201997
21 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12604-episode-21-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 211997
22 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12605-episode-22-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 221997
23 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12606-episode-23-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 231997
24 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12607-episode-24-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 241997
25 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12608-episode-25-season-3.jpg" alt="Image "> Episode 251997
Mùa 4
1 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12742-episode-1-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 11997
2 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12743-episode-2-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 21997
3 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12744-episode-3-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 31997
4 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12745-episode-4-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 41997
5 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12746-episode-5-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 51997
6 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12747-episode-6-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 61997
7 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12748-episode-7-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 71997
8 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12749-episode-8-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 81997
9 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12750-episode-9-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 91997
10 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12751-episode-10-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 101997
11 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12752-episode-11-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 111998
12 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12753-episode-12-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 121998
13 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12754-episode-13-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 131998
14 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12755-episode-14-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 141998
15 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12756-episode-15-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 151998
16 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12757-episode-16-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 161998
17 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12758-episode-17-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 171998
18 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12759-episode-18-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 181998
19 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12760-episode-19-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 191998
20 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12761-episode-20-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 201998
21 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12762-episode-21-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 211998
22 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12763-episode-22-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 221998
23 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12764-episode-23-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 231998
24 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/07/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-12765-episode-24-season-4.jpg" alt="Image "> Episode 241998
Mùa 5
1 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14556-episode-1-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 11998
2 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14557-episode-2-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 21998
3 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14558-episode-3-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 31998
4 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14559-episode-4-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 41998
5 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14560-episode-5-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 51998
6 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14561-episode-6-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 61998
7 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14562-episode-7-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 71998
8 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14563-episode-8-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 81998
9 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14564-episode-9-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 91998
10 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14565-episode-10-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 101998
11 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14566-episode-11-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 111999
12 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14567-episode-12-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 121999
13 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14568-episode-13-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 131999
14 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14569-episode-14-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 141999
15 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14570-episode-15-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 151999
16 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14571-episode-16-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 161999
17 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14572-episode-17-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 171999
18 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14573-episode-18-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 181999
19 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14574-episode-19-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 191999
20 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14575-episode-20-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 201999
21 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14576-episode-21-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 211999
22 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14577-episode-22-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 221999
23 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14578-episode-23-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 231999
24 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14579-episode-24-season-5.jpg" alt="Image "> Episode 241999
Mùa 6
1 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14621-episode-1-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 11999
2 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14622-episode-2-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 21999
3 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14623-episode-3-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 31999
4 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14624-episode-4-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 41999
5 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14625-episode-5-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 51999
6 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14626-episode-6-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 61999
7 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14627-episode-7-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 71999
8 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14628-episode-8-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 81999
9 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14629-episode-9-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 91999
10 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14630-episode-10-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 101999
11 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14631-episode-11-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 112000
12 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14632-episode-12-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 122000
13 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14633-episode-13-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 132000
14 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14634-episode-14-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 142000
15 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14635-episode-15-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 152000
16 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14636-episode-16-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 162000
17 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14637-episode-17-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 172000
18 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14638-episode-18-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 182000
19 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14639-episode-19-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 192000
20 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14640-episode-20-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 202000
21 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14641-episode-21-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 212000
22 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14642-episode-22-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 222000
23 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/grpysBMIoetM5LqWxWVZwjQsoT3.jpg" alt="Image "> Episode 232000
24 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/3OWXfD3koZkh2EbTLk95rSGJcG.jpg" alt="Image "> Episode 242000
25 <img src="https://tvmoi.net/wp-content/uploads/2019/08/friends-nhung-nguoi-ban-than-1994-14645-episode-25-season-6.jpg" alt="Image "> Episode 252000
Mùa 7
Không có sẵn tập phim nào
Mùa 8
Không có sẵn tập phim nào
Mùa 9
Không có sẵn tập phim nào
Mùa 10
Không có sẵn tập phim nào
Thông tin
Diễn viên
  • Tên gốc: Friends
  • In Production: Không
  • Phát sóng đầu tiên:22-09-1994
  • Phát sóng cuối cùng:06-05-2004
  • Thể loại: Phim Hài
  • Đạo diễn: David Crane, Marta Kauffman
  • Đánh giá:4.6 11 lượt
Background