Background

Jackie Brown - Kế Hoạch Của Jackie (1997)

img0
1997 HD 2h 34m 531

Stewardess Jackie Brown trở thành nhân vật trung tâm của một âm mưu có dính dáng đến một điệp viên ATF, những cánh tay của bọn buôn lậu và một người bảo lãnh cho những người nô lệ cho ta biết được cuối cùng ai đang đùa cợt với ai.

Director: Quentin Tarantino

Genre: Phim Chính Kịch, Phim Gây Cấn, Phim Hài, Phim Hình Sự

Cast: Aimee Graham, Bridget Fonda, Candice Briese, Chris Tucker, Christine Lydon, Colleen Mayne, Denise Crosby, Diana Uribe, Elizabeth McInerney, Ellis E. Williams, Gary Mann, Gillian White

Báo lỗi
More titles like this